Kraftfuld e-handelsløsning baseret på Magento

Sådan forholder Salecto sig til Covid-19 - Du kan læse mere her.

Vilkår for brug af moduler

Salectos webshop platform er bygget på Magento. Magento er et modulært system, som i alt sin enkelthed betyder, at din shop kan udbygges med moduler for at øge funktionaliteten.   Hvis du forestiller dig, at din Salecto webshop er din base inkl. alle basisfunktioner nødvendige for at drive en simpel webshop. Dertil kan du udbygge din base med byggeklodser, som vi kalder moduler. Der findes tusindvis af moduler til Magento i dag og de udvikles både i Danmark, men især i udlandet og særligt i Østen.   Som i enhver anden branche, så er der stor kvalitetsforskel når det omhandler disse moduler. Nogle er veldokumenteret og testet i mange forskellige Magento scenarier, og andre er dårligt dokumenteret og mangelfuldt testet. Det er mange gange umuligt at definere inden et køb, om et modul med alt sandsynlighed virker godt eller ej.

Typiske udfordringer med 3-parts moduler til Magento

Moduler til Magento kan kræve mange forskellige ting af ens setup, lige fra særlige krav til ens server, til særlige opsætningskrav på din Magento base eller særlige krav til opsætning af andre moduler. Det er en udfordring for Salectos webshop platform, da alle shops kører på samme platform og dermed behandles ens, da vi skal være i stand til at opdatere alle shops via én og samme løsning. En anden kendt udfordring i Magento verden, er at moduler til Magento kan konflikte med andre moduler. Selvom vi i ovenstående beskriver moduler som byggeklodser, så har disse moduler oftest såkaldte kroge eller fangarme, som hænger sig fast i funktioner i din webshop base. Det kan resultere i, at flere moduler hænger fast i samme basisfunktioner eller i nogle tilfælde et andet modul, som kan resultere i en konflikt og dermed kan man opleve en fejl. Det kan nemt blive en jungle og gøre det svært for en udvikler at gennemskue, hvorfor et given modul konflikter, hvorfor vi har tager forholdsregler overfor 3-parts moduler til Salecto.

Salectos håndtering af moduler

I Salecto arbejder vi overordnet med 3 kategorier af moduler.

1. Salecto Moduler

Vi ønsker at tilbyde vores kunder - markedets mest fleksible webshop løsning til Magento, hvorfor vi både udvikler egne moduler og tilbyder adgang til 3-partsmoduler i vores Salecto Pro og Salecto Enterprise pakke. Det gør vi alt sammen til en attraktiv timepris.

2.Salecto Approved 3-parts moduler.

De dækker over betegnelsen for 3-parts moduler til Magento, som vi har godkendt til Salecto platformen. Det er typisk moduler, som dækker et kendt behov hos vores kunder, som ville være meget krævende for Salecto at bygge selv. Salecto Approved 3-parts moduler udvikles typisk af kendte moduludviklere, hvortil Salecto har en tillidsfuld relation og hvor vi trygge omkring kvaliteten som de leverer. Salecto Approved 3-parts moduler købes igennem Salecto og der betales et månedligt beløb for opdateringer og support, som vi typisk håndterer direkte igennem 3-parts udbyderen igennem vores kontakt til dem.

3.parts moduler til Magento

De dækker over hele det åbne marked af moduler til Magento, som Salecto ikke har godkendt. 3-parts moduler er, som beskrevet ovenfor, en svær størrelse, og kan både fungere upåklageligt og desværre også omvendt. Da vi ønsker at beskytte Salecto platformen, og bibeholde skalérbarheden, så håndterer vi 3-parts moduler til Magento på følgende betingelser:

  • a)Vores kunde enten finder et 3-parts modul eller beder os fremsøge en eller flere modulforslag, som kan imødekomme behovet hos kunden.
  • b)Kunden beslutter selvstændigt, hvilket modul de ønsker efter dialog med deres Customer Success Manager.
  • c)Kunden køber modulet igennem 3-parts moduludbyderen og fremsender os modulet (ZIP fil), evt. licensnøgle og log-in oplysninger. Såfremt kunden ønsker, at Salecto skal købe modulet, så assisterer vi gerne med det.
  • d)Salecto opsætter og tester modulet på enten en standard Salecto demoshop eller der oprettes et testmiljø, som er en komplet og tro kopi af kundens webshop, hvor Salectos Udviklingsteam står for at kontrollere modulet for fejl, mangler og konflikter. I tilfælde af en fejl, mangler eller konflikter vil vi enten:
  • 1)I tilfælde af, at Salecto vurderer, at fejl, mangler eller konflikter skyldes 3-parts moduler, så tilbyder Salecto at tage en dialog med 3-parts udvikleren for at finde en løsning. Såfremt 3-parts udvikleren ikke kan/vil assistere med en løsning og opdatering af modulet, kan vi afvise modulet, da vi ikke tilbyder at rette problemer i 3-parts moduler.

  • 2)I tilfælde af, at Salecto vurderer, at fejl, mangler eller konflikter skyldes Salecto moduler eller Salecto Approved moduler, så kan Salecto tilbyde at rette disse, dog med forbehold for at afvise en eller flere rettelser.
  • 3)I tilfælde af, at Salecto vurderer, at fejl, mangler eller konflikter skyldes Salecto Platformen eller Salectos Basisfunktioner, så kan Salecto tilbyde at rette disse uden beregning, dog med forbehold for at afvise en eller flere rettelser. Vi forbeholder os herudover, i ethvert henseende, retten til at afvise et modul uagtet årsag.
  • e)Såfremt 3-parts modulet accepteres på baggrund af vores test hos Salectos Udviklingsteam, så opsættes det på din webshop i dit livemiljø.

Bemærk

Konstateres der fejl, mangler eller konflikter pga. modulet efter Salectos accept, som påvirker enten i modulets eget funktionalitet, andre 3-parts moduler, Salecto Approved moduler eller Salectos Basisfunktioner, så behandles disse jf. afsnit d). For 3-parts moduler betales 49 DKK månedligt til Salecto. Alle ovenstående steps (a – e) samt enhver support i fremtiden, med mindre andet er angivet ovenfor, faktureres for timeforbrug per påbegyndt halve time til Salecto standard timepris. Såfremt 3-parts modulet afvises af Salecto, så holdes kunden omkostningsfri. Vil du søge inspiration til nye funktioner, så anbefaler vi den officielle Magento markedsplads her:

marketplace.magento.com